Tuesday, 12 January 2016

హయ్ మిత్రులారా...... ఐతే, నాకు తెలిసి.... బాగా ఉన్నోని (బాగా బలిసి ఉన్న వాని ఇంట్లో ,అంటే బాగా డబ్బులు ఉన్న వున్నా వాని కడుపులో నే) కడుపులోనే పుట్టాలి.... లేదా, బిక్షా గాని ఇంట్లో నే (పేదవాళ్ళ కడుపులోనే) పుట్టాలి.... కాని, మనలాంటి మధ్యతరగతి జీవితాలు వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అవునా? ఏమంటారూ?


No comments:

Post a Comment