Tuesday, 12 January 2016

గుడి లేని దైవం అమ్మ కల్మషం లేని ప్రేమ అమ్మ అమృతం కన్నా తీయనైన పలుకు అమ్మ మనసున్న ప్రతి మదిలో గూడు కట్టుకున్న రూపం అమ్మ


No comments:

Post a Comment