Tuesday, 12 January 2016

తన చూపే ఇంతలా గుచ్చుకుంటే తన మాట ఎలా చీల్చేస్తుందో ఆ మనస్సుని.. తన మాటే అలా చీల్చేస్తానంటే తన స్పర్శ కాల్చేస్తదనేకదా అర్థం.. . అవసరమా బూడిదయ్యే ఆ మనస్సులు.? ఏమంటారు ఫ్రెండ్స్...


No comments:

Post a Comment